Groninger Apotheken Vereniging

De Groninger Apotheken Vereniging (GAV) is een vereniging van openbare, poliklinische en ziekenhuisapotheken en apothekers in de regio Groningen en de Kop van Drenthe. De vereniging behartigt de belangen van apotheken in onze regio, treedt op als platform voor apothekers en als aanspreekpunt voor zorgverleners.

Op deze site kunt u als apotheker, apothekersassistent of andere zorgverlener terecht voor alle informatie over onze vereniging en de activiteiten.

Kennisontwikkeling en –uitwisseling vormen belangrijke aandachtspunten voor de GAV. Op de site vindt u daarom informatie over nascholing aan apothekers en apothekersassistenten in Noord-Nederland. Ook kunt u de nieuwste editie van het Groninger Formularium, inclusief de gratis download van de Groninger Formularium app, bestellen. Tot slot is een deel van deze site gewijd aan de arbeidsmarkt met vacatures voor apothekers en assistenten en informatie over de opleiding tot apothekersassistent(e).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met ons verenigingsbureau.