Groninger Formularium Plus

In samenwerking met de Proeftuin Farmacie Groningen (PFG) is het Groninger Formularium onder de naam GF+ inmiddels ook beschikbaar gekomen als een elektronisch voorschrijfsysteem voor de meeste huisartsinformatiesystemen. Voor meer informatie zie www.proeftuinfarmaciegroningen.nl of www.prescriptor.nl (“over formularia”).