Werkwijze en besluitvorming

De commissie Groninger Formularium streeft ernaar om elke twee jaar een geactualiseerde editie van het Groninger Formularium uit te brengen. Bij het actualiseren van het Groninger Formularium gaat de commissie uit van recente ontwikkelingen in de farmacotherapie. De beslissingen over keuzes zijn voornamelijk gebaseerd op gezaghebbende Nederlandse consensusteksten, zoals de NHG-standaarden, multidisciplinaire richtlijnen, specialistenrichtlijnen en het Farmacotherapeutisch Kompas. Wijzigingen in en aanvullingen op deze standaarden zijn in principe onderbouwd door onafhankelijke literatuur.

Richtlijnen

Het geneesmiddel moet in principe voor de betreffende indicatie geregistreerd zijn. Er worden alleen middelen opgenomen die langer dan drie jaar in Nederland zijn geregistreerd tenzij er ruime ervaring is met het gebruik van het middel.

Bij het onderling vergelijken van middelen spelen de volgende criteria een rol:

  • effectiviteit: zo mogelijk aan de hand van onderzoek op harde eindpunten;
  • veiligheid: de kans op ernstige bijwerkingen en relevante interacties;
  • tolerantie: de mate waarin de veelvoorkomende bijwerkingen worden verdragen;
  • toepasbaarheid: beperking van de toepasbaarheid door contra-indicaties, leeftijd, e.d.
  • gebruiksgemak: hanteerbaarheid in het dagelijks leven;
  • ervaring in de regio.

Wanneer de middelen op basis van deze criteria gelijkwaardig zijn, geeft de kostprijs de doorslag.