Apotheek in coronatijd

Op 3 maart j.l. organiseert de Groninger Apotheken Vereniging (GAV) een succesvolle nascholing over sekseverschillen en farmacotherapie, onderdeel van een goed gevuld nascholingsprogramma voor het voorjaar van 2020. Het blijkt voorlopig de laatste nascholing….

Amper een week later worden de eerste nascholingen afgeblazen in verband met het coronavirus en medio maart loopt het storm bij de apotheek. Een run op herhaalrecepten en extra medicatie-aanvragen maakt dat de apothekers kritisch moeten zijn op hun uitgifte en voorraden. Dit om te voorkomen dat patiënten van noodzakelijke medicijnen verstoken blijven. Soms is extra uitleg nodig om de zorgen van patiënten over bepaalde medicijnen weg te nemen. 

Logistiek
Diverse maatregelen worden genomen om besmetting van patiënten en eigen medewerkers te voorkomen. Het frequent ontsmetten van o.a. balie, deurknoppen en medicijnkluisjes is nog het gemakkelijkste deel. De logistiek van elke apotheek is een ander verhaal. Een open balie met wachtruimte is opeens niet meer zonder besmettingsgevaar! Iedere apotheek moet op de eigen locatie kijken naar de mogelijkheden. Een in onbruik geraakt dienstluikje wordt weer geopend, verrijdbare balies weer in gebruik genomen en in verschillende apotheken gaat het personeel in koppels werken om te voorkomen dat een heel team elkaar besmet. Vrijwel alle apotheken gaan meer aan huis bezorgen en het gebruik van de afhaalautomaat wordt waar mogelijk nog meer gestimuleerd. Voor de aan-huis-bezorging maakt een Groningse apotheker met zijn broer zelfs een app: Bezorgroute. De app berekent een optimale route, maakt een bezorglijst en de navigatie verloopt via Google Maps. 

Afstemming
De Groninger apotheken kunnen tijdig schakelen en de communicatie met diverse stakeholders, waaronder het Regionaal Orgaan Acute Zorg en GGD,  zorgt er voor dat grote aantallen nieuwe richtlijnen, protocollen en regels op elkaar afgestemd worden. De GAV introduceert voor haar leden een coronanieuwsflits met relevante informatie. Die wordt gedeeld met o.a. het crisisteam huisartsenzorg en de zusterorganisaties Friese Apothekers Vereniging en de Drentse Apothekers Coöperatie. Ook in het noorden neemt in april de zorg toe over de middelen die in de eerstelijnszorg én voor IC-patiënten gebruikt worden. De wereldwijde toename in gebruik, de beperkte voorraden en leverproblemen maken dat dit samen met de landelijke politiek is opgepakt. Landelijk wordt met de KNMP een uitvraag gedaan naar de bereidingsmogelijkheden van de apotheken. Als de nood aan de man komt, dan kunnen nog veel apothekers, als er tenminste grondstoffen zijn, zelf middelen maken!

Op de stoep
Medio mei is het zover dat iedereen zich oriënteert op 'het nieuwe normaal' en worden zaken nader bekeken. De logistieke maatregelen die in allerijl genomen werden, zijn niet vanzelfsprekend geschikt voor de lange termijn. Denk hierbij aan apotheken waar niemand binnen kan komen en de patiënt/cliënt buiten op de stoep staat te wachten. Dat is niet wat je als zorgverlener voor ogen hebt.

Nieuwe norm
Nu we rekening moeten houden met een samenleving waar anderhalve meter afstand houden de norm is, vraagt de patiënten-logistiek op veel plekken extra aandacht. Strepen op de vloer, maar ook spatschermen tussen meerdere balies en meer afstand tot anderen is nodig om besmettingen te voorkomen. Veel is al gebeurd, sommige apotheken zijn al grotendeels ingericht op de anderhalve meter samenlevering. Anderen werken nog aan een optimale logistiek om de apotheekzorg zo goed mogelijk vorm te geven. 

We denken even met weemoed terug aan de nascholing van 3 maart, toen we de anderhalve meter samenleving nog niet kenden. Nu moeten we verder met het nieuwe gewoon: de beste zorg in de anderhalve meter samenleving!