Apotheker van betekenis bij beroertepreventie en atriumfibrileren

In de nascholing van 18 februari deelde apotheker Stephan Joosten zijn expertise op het gebied van beroertepreventie en atriumfibrilleren met collega-apothekers. Allereerst kwamen de cijfers aanbod en werd duidelijk dat een toenemend aantal mensen getroffen wordt door een beroerte en dat het aantal nog steeds groeit. Alleen al op basis van demografische factoren is dit het geval. 

De apotheker kan echter een belangrijke rol spelen in preventie op drie aangrijpingspunten. Joosten gaf de volgende punten aan: screening op atriumfibrilleren, optimaliseren van behandeling en soms omzetten van VKA naar DOAC. Voor het screenen zijn inmiddels al eenvoudige instrumenten voorhanden die het mogelijk maken om patiënten bij een apotheekbezoek te screenen op onregelmatigheden. De apotheker kan als expert op de verschillende punten met zijn kennis helpen om beroertes te voorkomen gaf Joosten in een helder betoog aan.
Als afsluiting deed Joosten de oproep om doseringen te checken bij patiënten en waar nodig in overleg te gaan met de voorschrijver en patiënt om zo bij te dragen aan preventie. Met die uitdagende opdracht werd de interactieve nascholing afgesloten.

Informatie over de nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten georganiseerd door of met de Groninger Apotheken Vereniging is hier te vinden.