Belang van patiënt leidend bij uitvoeren van privacywet!

Als het om het belang van de patiënt gaat, is veel geoorloofd met betrekking tot de privacywet!

In de online nascholing voor apothekers 'Juridische actualiteiten in de apotheek' nam Mr. Jolanda van Boven ons op 18 januari 2021 mee in de wetgeving rond AVG. Onder andere het volgende kwam aan bod:

De apotheker heeft de wettelijke plicht om veilige farmaceutische zorg te geven en is hiervoor als hulpverlener verantwoordelijk. De patiënt heeft de plicht om de hulpverlener alle inlichtingen te geven die hiervoor nodig zijn. Goede zorg is dus samen afstemmen en elkaar informeren. Toestemming van patiënt is bij leveren van goede zorg niet nodig, transparantie wel.