Bewustwording en inzicht in gedrag bij verslaving!

De interactieve online nascholing voor (ziekenhuis)apothekers van dr. Robert van de Graaf begon gisteravond met een associatiespel waarbij vele vormen van verslaving voorbij kwamen.
Van de Graaf wees er op dat elke verslaving altijd aangeleerd gedrag is. Verslavend gedrag leidt tot problemen, maar men heeft ondanks problemen toch een sterke motivatie om ermee door te gaan. Omdat bij verslavend gedrag psychologische, lichamelijke, sociale en fysieke factoren een rol spelen is omgeving en steun belangrijk bij verandering. Verandering in de voorgaande factoren helpt. De omgeving zo inrichten dat ongezond gedrag ontmoedigd wordt en het gesprek aan gaan is het advies.
Verslavingen als roken, alcohol, veel zitten en ongezonde voeding leiden allemaal tot gezondheidsproblemen. De eerste interventie is altijd bewustwording en inzicht in gedrag. Patiënten vragen om een dagboek bij te houden over het ongewenste gedrag zal een eerste stap kunnen zijn om een verslaving af te bouwen. 
Al met al nieuwe inzichten en veel stof tot nadenken. Met Van de Graaf is al gesproken om verslavingen en behandelinterventies een plek te geven in het Groninger Formularium.
De volgende GAV-online interactieve nascholing is gepland op 1 juni a.s. en heeft het thema Herstel na COVID. Aanmelden is al mogelijk via
Aanmeldingsformulier GAV DIGITAAL 2021-05 (google.com)