De agressieve patiënt

Op 29 oktober jl. vond de een na laatste nascholing van 2018 voor apothekers plaats. Het onderwerp was ‘de agressieve patiënt’. Sophie Houweling, trainer gespecialiseerd in conflicthantering, agressiviteit en agressiehantering, verzorgde de avond en werd bijgestaan door een trainingsacteur.

De aanwezige apothekers kregen inzicht in het ontstaan van agressief gedrag en in de meest adequate reacties op verschillende typen agressief gedrag. Ook was er veel ruimte om met hulp van de acteur te ervaren wat de kalmerende of juist escalerende invloed van het eigen gedrag is op agressief gedrag.

De aanwezigen waren erg tevreden over de training. ‘Interactief, goed toepasbaar in de praktijk’, ‘fijne cursus, maar soms erg confronterend’ en ‘heel fijn om de theorie meteen te kunnen oefenen in de praktijk’ waren enkele van de reacties.