De eerste stap in behandeling van diabetes type 2

Onder de vlag van GAV DIGITAAL organiseerden wij in november een nascholing voor apothekers over diabetes type 2. In deze scholing behandelde professor Hanno Pijl, hoogleraar Diabetologie (LUMC), preventie en behandeling met aanpassing van leefstijl en voeding. De nascholing bood een inkijk in de ontwikkeling van mens in relatie tot voeding en de effecten daarvan. Leefstijl en voeding hebben een groot effect op medicatiegebruik.

Professor Pijl eindigde de nascholing met de quote "Beperking van geraffineerde koolhydraten moet de eerste stap zijn in de behandeling van diabetes" De apotheker zal in de rol van leefstijl-apotheker kunnen bijdragen in nieuwe vormen van behandeling.