GAV DIGITAAL: Leverziektes en farmacologie: de rol van de apotheker

 

 

Eind oktober vervolgen wij ons programma voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers met een online nascholing over:

Leverziektes en farmacologie: de rol van de apotheker

Dinsdag 25 oktober 2022
19.30 - 21.00 uur
Online via Microsoft Teams

Spreker is drs. M.B. (Midas) Mulder, ziekenhuisapotheker en PhD-student, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam).

Tijdens deze nascholing zal worden ingegaan op de farmacotherapeutische ontwikkelingen rondom leverziektes, de farmacokinetiek en -dynamiek van levercirrose en de rol die de apotheker kan spelen voor patiënten met een leverziekte. Daarnaast worden de apothekers geïnformeerd over antistolling in combinatie met een leverziekte.

Meer informatie over deze digitale nascholing via deze link.