Goed inhaleren vraagt om goede instructie

Als je één les kunt trekken uit de nascholing van de GAV over triple therapie en optimale inhalatietechniek bij mensen met astma en COPD op 29 november 2018, dan is het wel dat goed inhaleren uiterst lastig is en veel instructie vergt.

Epidemioloog en gedragswetenschapper Esther Metting van de Rijksuniversiteit Groningen liet aan de hand van een aantal filmpjes zien wat er allemaal mis kan gaan bij het inhaleren en hoe makkelijk mensen zichzelf verkeerde inhalatietechnieken aanleren. Ook presenteerde zij een model op basis waarvan patiënten samen met hun behandelaar de inhalator kunnen kiezen die het beste bij hen past.

Inhalatietechnoloog Paul Hagedoorn, eveneens van de Rijksuniversiteit Groningen, liet onder meer de verschillende typen inhalatiesystemen zien en illustreerde wat de effecten zijn van maximaal ex- en inhaleren. Net als Esther Metting betoogde Hagedoorn dat een goede inhalatie-instructie verschrikkelijk belangrijk is. Een instructie die bovendien niet eenmalig is, maar minimaal jaarlijks herhaald wordt.

De laatste spreker, longarts Henk Kramer van het Martini Ziekenhuis, praatte de aanwezigen bij over actuele richtlijnen op het gebied van COPD en nieuwe COPD-medicatie. Ook lichtte hij toe hoe de ideale inhalator er uitziet en besprak hij de voor- en nadelen van de ‘alles-in-1-inhalator’.

    
Esther Metting

Paul Hagedoorn


Henk Kramer