GROG nascholing over Kwetsbare ouderen op 14 maart 2019

Dit voorjaar heeft de GROG nascholing als thema:

Kwetsbare ouderen

Donderdag 14 maart a.s. vanaf 18.00 uur in Best Western Plus Hotel Groningen Plaza te Groningen.
 
In vervolg op de vooraankondiging is op 27 februari is de uitnodiging met het programma voor deze geaccrediteerde bijeenkomst verzonden aan apotheken in Groningen, Friesland en Drenthe.

Graag ontvangen wij uw aanmelding onder vermelding van uw BIG-nummer uiterlijk woensdag 6 maart 2019 via: secretariaat@gavgroningen.nl.
In verband met de facturering van de administratieve vergoeding stellen wij het op prijs wanneer u het factuuradres aan ons doorgeeft.
 
Bij de GROG bijeenkomsten zijn alle KNMP-leden uit District Noord alsmede stagiaires Farmacie van harte welkom. Stagiaires kunnen kosteloos deelnemen.

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer bv en Pierre Fabre.