Groninger Apotheken Vereniging zet zich in voor schoner water!

Op dinsdag 12 november 2019 ondertekende  apotheker drs. Robert van der Schuyt namens het bestuur van de Groninger Apotheken Vereniging (GAV) het convenant ‘Netwerk Medicijnresten, ketensamenwerking zorg –en watersector’. Een convenant dat tot stand kwam uit een samenwerking naar aanleiding van een symposium over medicijnresten in water van de Provincie Drenthe op Wereldwaterdag 2018.
Verschillende partijen ondertekenden op 12 november met de GAV het convenant op het congres ‘Zorg(en) om Water’ en vormen samen het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland. Samen gaan de diverse partijen zich inzetten om medicijnresten in water te verminderen. Op het congres werden al de eerste ideeën aangedragen vanuit de diverse expertises. Het netwerk gaat zich het komend jaar buigen over de mogelijke strategieën en de uitvoering daarvan.

Het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland bestaat uit:
Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslan, GGD Drenthe, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslan, Waterschap Drents Overijsselse Delta, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Gemeente Assen, Gemeente Groningen, Vereniging Groninger Gemeenten en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

Foto: drs. Robert van der Schuyt Apotheker 
Fotograaf: Douwe de Boer