Groninger Formularium: nieuwe uitgave

Nieuw
3 maart 2020 is het zover! Dan wordt de nieuwe editie van het Groninger Formularium gepresenteerd. Deze keer in combinatie met een scholing over ‘sekseverschillen in farmacotherapie’. Onder leiding van Jan Drenth heeft de formulariumcommissie, bestaande uit apothekers en huisartsen, de nieuwste inzichten in voorschrijven verwerkt in dit formularium. Met uiterste zorgvuldigheid en veel overlegmomenten is deze editie tot stand gekomen. Nieuw is o.a. de invloed van middelen op het QTc-interval.

Toekomstbestendig
H
et Groninger Formularium is onverminderd populair en wordt veelvuldig gebruikt. In de huidige 
vorm bestaat het formularium uit een boekje en een app. In de komende maanden wordt gekeken in hoeverre ons formularium nog beter kan aansluiten bij de huidige digitale wereld om het toekomstbestendig te hebben en te houden.

U kunt hier uw bestelling al opgeven.