Intervisie voor apothekers bij de GAV

Intervisie bij de GAV

De GAV is een samenwerking aan gegaan met de, door de KNMP erkende, intervisiecoaches Yael Benjamins en Fred Blokzijl.

Per 1 juli 2021 is een nieuw ‘Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie’ voor openbaar en ziekenhuisapothekers van kracht. Hierin is voor openbaar apothekers, die zijn geherregistreerd na 1 juli 2021, opgenomen dat ten minste 20 uur in de vorm van evaluaties van het individueel functioneren (intervisiegroep, toetsgroep en/of videotoetsing) dient te worden gevolgd. Ten minste 10 uur van deze 20 uur is onder begeleiding van een erkende coach.

De GAV biedt u de mogelijkheid om in uw eigen regio deel te nemen aan een geaccrediteerde intervisiegroep.

Intervisie is een methode om professionele vaardigheden verder te ontwikkelen door het gestructureerd bespreken van praktijksituaties met collega’s. Door het bespreken van deze situatie en met  de feedback en adviezen van collega's kunnen soortgelijke situaties effectiever aangepakt worden en het functioneren verbeterd worden.

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt uitgebreid en zorgvuldig stil gestaan bij een casus die is ingebracht door één van de deelnemers. Het gaat niet direct om het formuleren van oplossingen, maar door het stellen van verdiepende vragen wordt inzicht gekregen in de situatie: waar gaat het echt om, wat zou je anders willen, hoe ga je dat aanpakken?

Er kan gewerkt worden vanuit een thema, bijvoorbeeld leiding geven, communicatie met collega’s, projectgericht werken of omgaan met weerstand, maar het hoeft niet.

Voor nieuw te starten groepen bestaat de intervisie uit minimaal 5 bijeenkomsten van 2 uur per keer Tijdens de startbijeenkomst zal de werkwijze toegelicht worden. Voor apothekers die al ervaring hebben met intervisie is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de bestaande intervisiegroepen of kan er in overleg een passend programma afgesproken worden. Een intervisiegroep bestaat uit 5-8 deelnemers, waarbij het uitgangspunt is dat directe collega’s niet samen in één intervisiegroep zitten.  De samenstelling van de groep wordt in onderling overleg bepaald. 

In mei en september start nu een nieuwe intervisiegroep onder leiding van intervisiecoach Yael Benjamins (maandag) en Fred Blokzijl (donderdag). De bijeenkomsten zijn steeds van 09:00 tot 11:00 uur in Groningen.

De bijeenkomsten zijn per keer geaccrediteerd voor 2 uur.
Kosten zijn € 110,- (leden GAV) / € 115,- (niet-leden) per bijeenkomst.
Inschrijven voor deelname aan een intervisiegroep kan digitaal via onderstaande link 
inschrijfformulier intervisie start 2022

Voor praktische vragen kunt u terecht bij de GAV, voor inhoudelijke vragen over de intervisie kunt u terecht bij een van de intervisiecoaches: Yael Benjamins (06 53612138, info@yaelbenjamins.nl) of Fred Blokzijl (06 29506129, fredblokzijl@apotheekhommesplein.nl)

Voor meer informatie over intervisie kunt u ook kijken op Intervisie | FI&C (farmaintervisie.nl)