Milieuaspect van invloed op de medicijnkeuzes

Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten
Als GAV staan wij niet alleen midden in de zorgketen, maar ook middenin een wereld waar we ons steeds meer bewust zijn van de effecten op het milieu. Wij hebben ons dan ook verbonden aan het  Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten. Op 12 november 2019 werd, op het congres Zorg(en) om water, het convenant tot samenwerking ondertekend. Drs. Robert van der Schuyt deed dit voor de Groninger Apotheken Vereniging, onder het toeziend oog van o.a. collegae Gineke en Gea. We gaan ons inspannen om milieuaspecten in de toekomt mee te wegen in het Groninger Formularium. Goede zorg blijft natuurlijk bovenaan staan, maar bij vergelijkbare producten kan het milieuaspect van invloed zijn op de medicijnkeuzes.

Belang van apothekers borgen
Het netwerk zal zich in 2020 beraden op vervolgstappen. Kennisuitwisseling is hierbij één van de onderdelen. Op het congres werd door de waterschappen al aangestipt dat niet ziekenhuizen de grootste vervuilers lijken te zijn, maar de woonwijken. Daarnaast heeft het gebruik van receptvrije middelen groot effect op oppervlaktewaterzuivering. Allerlei wetenswaardigheden kwamen verder aan bod.

Bij netwerkbijeenkomsten van NNNM werd al genoemd dat  vloeibare/smeerbare middelen lastiger uit water te scheiden zijn dan middelen in tabletvorm. Vanuit milieuoogpunt zijn verder kernleden van het netwerk er voorstander van om de verkoop van receptvrije medicatie uitsluitend via de apotheek te laten verlopen.  Dit is dan ook één van de punten dat de NNNM kan oppakken richting de politiek. Onze bestuurssecretaris, Gerda Klooster, is lid van het netwerk en zal binnen het netwerk het belang van apothekers borgen.