Nascholing KROG over Hartfalen op herhaling

De KROG nascholing 

Hartfalen

Nieuwe NHG-standaard en laatste ontwikkelingen omtrent de SGLT2-remmers

gaat op herhaling op dinsdag 21 juni 2022 van 19.00 tot 22.00 uur!

Spreker is de heer E.C. (Edgard) Weening, apotheker/docent algemene farmacotherapie aan de masteropleiding Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij doceert de vakken algemene farmacotherapie en apotheekorganisatie.

In deze KROG nascholing behandelt Edgard de nieuwe NHG-standaard Hartfalen, die in mei 2021 is verschenen. 

Locatie: 
GAV bureau
Schweitzerlaan 4 te Groningen

Zie voor verdere informatie en aanmelding: scholing apothekers / KROG