Nieuwe richtlijn astma en COPD

Met regelmaat worden bestaande instructies over medicijnen en behandelingen aangepast. Nieuwe inzichten door o.a. onderzoek en ervaringen zorgen er voor dat richtlijnen veranderen. Eén van de richtlijnen die recent aangepast is betreft astma en COPD. Daarom is er dit najaar het onderwerp besproken. Dr. Roland Riemersma heeft  de nieuwste richtlijnen voor astma en COPD toegelicht.

Om de toepassing van deze nieuwe richtlijnen eenvoudiger te maken is de richtlijn verwerkt in een transmuraal formularium astma/COPD, een naslagwerk voor (huis)artsen. In dit naslagwerk staan adviezen over medicijnkeuzes en behandelingen bij astma en COPD. Het helpt de (huis)arts bij het voorschrijven en het kiezen van de juiste medicijnen voor de patiënt. De nieuwe richtlijnen zijn ook verwerkt in het Groninger Formularium, waarvan de nieuwe uitgave in maart 2022 verschijnt.

Door het volgen van de formularia zijn keuzes voor apparaten beperkter, maar wordt de kennis hiervan groter. Voor de patiënt betekent dit dat apotheker en huisarts ook dezelfde instructie geven. Met een goede instructie over de toediening en inname helpt het medicijn beter.