Parkinson zorg in de praktijk

Voor parkinsonpatiënten bepaalt de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven. De apotheker is een belangrijke schakel en daarom is een pilot opgestart om de eerstelijns farmaceutische zorg voor deze groep patiënten te verbeteren. 

Apotheker Mark Huiskes doet mee aan de pilot
“Waarom ik meedoe in de pilotfase? Heel eerlijk? Omdat het onze beroepsgroep helpt. Ik geloof in het opbouwen van expertises en de optimale combinatie van zorg en logistiek.” Mark Huiskes is openbaar apotheker sinds 2001. Hij zit inmiddels in een maatschap met drie apotheken en stopt daar veel tijd in. De tijd die overblijft? Die spendeert hij graag met zijn vrouw en dochter in Drenthe.

De apotheker als zorgverlener 
“Medicatieproces 9.0 is de toekomstige standaard voor de manier waarop we informatie over medicatie in Nederland uitwisselen. Daarin zitten kansen voor apothekers. Samen met zijn collega’s in de apotheekteams werken ze aan nieuwe manieren van farmaceutische zorg verlenen. “Binnen de maatschap hebben we +/- zestig patiënten met parkinson die we in samenwerking met Punt voor Parkinson anders gaan begeleiden. 

Punt voor Parkinson
Mark kwam in aanraking met Punt voor Parkinson via apotheker Clementien Stuijt. “Ik volgde een nascholing en ben in contact gebleven. Ik heb er vertrouwen in dat de samenwerking met Punt voor Parkinson ziekenhuisopnames kan voorkomen. En wat betreft de financiering is Menzis uitgekomen op een realistische prijs, als je het mij vraagt. Veel apothekers leveren zorg waar geen bekostiging voor is. Dit project is een mooie try-out hoe het anders kan.”

De toekomst?
“We roepen nu al dat we tijd tekort komen. Als we onze logistiek- en zorgfunctie verder willen verbeteren en opschalen, moeten we het logistieke proces efficiënter inregelen en toewerken naar een andere vergoedingssystematiek. Ik ga in mijn apotheek aan de slag om de behoefte in kaart te brengen. Idealiter komen mensen gevraagd of ongevraagd naar de apotheek toe voor een adviesgesprek, waarbij ze niet per se ook medicatie komen ophalen. Farmaceutische zorg en logistiek op maat!”

Bron: Mosadex Groep, Parkinson zorg in de praktijk #4