Patiëntveiligheid beter geborgd door goede afspraken

Op dinsdag 10 december gaf de Robert van der Schuyt, vice voorzitter van de Groninger Apotheken Vereniging, een kort interview voor RTV-Noord.

Samen met Tjitske Buma, TSN, gaf hij een toelichting op het regionaal protocol waarin de samenwerking tussen thuiszorgorganisaties en de apotheken is vastgelegd (‘Samenwerkingsafspraken Farmaceutisch proces binnen de zorgorganisatie’).  Op de vraag wat de patiënt er van merkt was het antwoord klip en klaar: ‘De patiënt merkt er niets van want het is goed geregeld, maar als de afspraken er niet zijn worden fouten gemakkelijk gemaakt!’

Het interview is te beluisteren via  RTV Noord, Babette op Noord 10-12-2019, 11:21:05