Slikproblemen? Onze apothekersassistenten zijn geschoold!

De apothekersassistenten zijn met de apotheker expert op het gebied van geneesmiddelen. Hun specialistische kennis is groot! Dit komt onder meer doordat ze steeds bijleren. Ze zijn daardoor op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, kunnen goed adviseren en ze zijn alert op problemen rondom medicatie. Omdat slikproblemen veel voorkomen en dit soms leidt tot ernstige gevolgen is hier in het scholingsprogramma 2021 aandacht aan besteed. De theorie werd ondersteund met duidelijke voorbeelden uit de praktijk die ook dagelijks toegepast kunnen worden.

Patiënten, verpleegkundigen en verzorgenden weten ook niet altijd goed waarom medicijnen niet zomaar fijngemalen mogen worden of juist alleen met water ingenomen moeten worden. Ook capsules mogen niet zomaar open gemaakt worden of in water geweekt. Dit kan zelfs leiden tot gevaarlijke situaties! Bij slikproblemen met medicijnen is het daarom altijd goed om de apotheek te informeren en te overleggen wat het beste is. Als de apotheek op de hoogte is van slikproblemen bij een patiënt, dan kan soms een andere medicijnkeuze gemaakt worden.

 De apothekersassistenten kunnen slikproblemen signaleren en herkennen. Dit is belangrijk, vooral nu patiënten steeds langer thuis blijven. De distributie van medicijnen is niet zo moeilijk, maar de input van de apothekersassistent bij afgifte is onbetaalbaar!