Terugblik op 2019

Belangenbehartiging zeker stellen

In 2019 zat de zittingsperiode als bestuurslid van de GAV er op voor Ebian Brill, René Kuipers en Fiona Westerhof. We verwelkomden Edgard Weening, Rizwana Chaudhry en Arnout Janse als hun opvolgers. Lianne Zijlstra, onze bestuurssecretaris, verliet eind 2019 de GAV en zij is opgevolgd door Gerda Klooster.
Met een voltallig bestuur van zeven leden en de ondersteuning van de bureaumedewerkers Harriët en Gerda is de belangenbehartiging van de apotheken in Groningen en de kop van Drenthe weer zeker gesteld.