Wat brengt 2020

Kennis op peil houden
In 2020 is kennis in de apotheek weer een belangrijk item. Net als voorgaande jaren heeft het scholingsprogramma voor 2020 dan ook een gevarieerd aanbod. In de verschillende scholingen voor apothekersassistenten wordt weer ingehaakt wordt op thema’s uit de praktijk. Zo staat onder meer osteoporose, hartfalen en obesitas en maagverkleining dit voorjaar op het programma. Ook wordt de cursus lab waarden weer aangeboden. 

Voor apothekers wordt eind januari afgetrapt met de scholing opioïden en obstipatie. Verder is in het voorjaar,  d.d. 3 maart,  een scholing gepland over sekseverschillen in farmacotherapie. Professor Angela Maas is dan één van de sprekers. Een bekende naam, want Maas is door het maandblad OPZIJ uitgeroepen als invloedrijkste vrouw van 2019. Op de scholing in maart wordt eveneens de 13e editie van het Groninger Formularium gepresenteerd en besproken.

Het scholingsprogramma voor de apotheek in Groningen en de kop van Drenthe is weer samengesteld aan de hand van behoefte en vraag vanuit de praktijk en levert
 een gevarieerd aanbod om de kennis in de apotheek op peil te houden!