GAV DIGITAAL

Vanwege de corona pandemie is de GAV gestart met het ontwikkelen van online nascholing voor apothekers. Via een digitaal platform (Microsoft Teams e.d.) wordt per nascholing een geaccrediteerd programma aangeboden over uiteenlopende onderwerpen. In eerste instantie is dit bedoeld voor GAV-leden maar staat daarnaast ook open voor apothekers uit Friesland en Drenthe.

Via ons platform GAV DIGITAAL snijden wij in de nazomer een nieuw onderwerp aan:

Inhalatiemedicatie astma/COPD:

Nieuwe richtlijnen en de implementatie!

 

Maandag 20 september 2021
19.30 - 21.00 uur
Online via Microsoft Teams

Spreker:
dr. R.A. (Roland) Riemersma, (kader)huisarts te Appingedam en als onderzoeker verbonden aan de afdeling Huisartsgeneeskunde in het UMCG.

Uitgebreide informatie vindt u in de Uitnodiging GAV nascholing Inhalatiemedicatie Astma COPD 20 september 2021.pdf

Aanmelden voor deze digitale nascholing is tot uiterlijk 15 september a.s. mogelijk via het aanmeldingsformulier GAV DIGITAAL 2021-09. 

Deze digitale nascholing wordt georganiseerd in samenwerking met Boehringer Ingelheim BV en Chiesi Pharmaceuticals BV.