GAV DIGITAAL

De GAV is in 2020 gestart met het ontwikkelen van online, interactieve nascholingen voor apothekers. Via een digitaal platform (Microsoft Teams e.d.) wordt per nascholing een geaccrediteerd programma aangeboden over uiteenlopende onderwerpen. In eerste instantie is dit bedoeld voor GAV-leden maar apothekers uit andere delen van Nederland zijn eveneens welkom.

Ook in november gaat de GAV weer DIGITAAL met een online nascholing voor apothekers over:

Diabetes type 2: Preventie en behandeling met aanpassing van leefstijl en voeding

 

Maandag 15 november 2021
19.30 - 21.00 uur
Online via Microsoft Teams

Spreker is prof. dr. Hanno Pijl, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Professor Pijl is als internist-endocrinoloog werkzaam op de Afdeling Interne Geneeskunde en Hoogleraar diabetologie, gespecialiseerd in de de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht. 

Uitgebreide informatie vindt u in de 211115 Uitnodiging GAV nascholing Diabetes type 2 op 15 november 2021.pdf

Aanmelden voor deze digitale nascholing kan tot 10 november a.s. via het  aanmeldingsformulier GAV DIGITAAL 2021-11 . 

Deze digitale nascholing wordt georganiseerd in samenwerking met Boehringer Ingelheim en Novo Nordisk.