GAV DIGITAAL

De GAV is in 2020 gestart met het ontwikkelen van online, interactieve nascholingen voor apothekers. Via een digitaal platform (Microsoft Teams e.d.) wordt per nascholing een geaccrediteerd programma aangeboden over uiteenlopende onderwerpen. In eerste instantie is dit bedoeld voor GAV-leden maar apothekers uit andere delen van Nederland zijn eveneens welkom.

In december organiseren wij de laatste GAV DIGITAAL nascholing van 2022 voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers:

Antibioticaresistentie

Maandag 12 december 2022
19.30 - 21.00 uur
Online via Microsoft Teams

 

Sprekers

De heer W. (Wim) Niessen, arts infectieziektebestrijding. Wim Niessen is werkzaam bij de GGD Drenthe in Assen en als adviseur verbonden aan het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland (Netwerk Antibacteriële Resistentie Noord-Nederland). Mevrouw A. (Ananja) Middel, internist-infectioloog en allergoloog en vice-voorzitter antimicrobieel stewardship team UMCG, zal aanvullend een toelichting geven.   

Inhoud nascholing 

  • Antibioticaresistentie: stand van zaken
  • Onderzoeksresultaten Farmaco Therapeutische Overleggen in huisartsengroepen in Oost-Groningen over antibioticaprescriptie, inclusief de lange termijn effecten
  • Voorschrijfgedrag en indicaties 
  • Eerste en tweede keuze middelen
  • Antibiotica allergie en ontlabelen
  • Wat zijn de effecten op farmaceutische zorg
 

Omschrijving

In Groningen, met name Oost-Groningen, wordt veel antibiotica voorgeschreven door huisartsen en niet altijd volgens de richtlijnen waarvoor het geïndiceerd is. Om het gebruik van antibiotica te verbeteren is Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord Nederland een pilot gestart in 2019. De pilot is met huisartsen en apothekers uitgevoerd en heeft een effect gehad op het gebruik van antibiotica. In deze nascholing worden de resultaten van de pilot besproken en komen de effecten aan bod evenals de indicaties en het daarbij voorschrijven van eerste en tweede keuze middelen. Aanvullend wordt allergie en ontlabelen belicht.

Uitgebreide informatie vindt u in de uitnodiging.

Aanmelden voor deze digitale nascholing kan tot uiterlijk woensdag 7 december 2022 via  het aanmeldingsformulier GAV DIGITAAL 2022-12

<<<<<