KROG

In het kader van het Klein Regionaal Overleg Geneesmiddelen (KROG) organiseert de GAV sinds 2010 nascholingen voor apothekers. Deze nascholingen zijn geaccrediteerd. De nascholing is bedoeld voor de apothekers in de provincie Groningen en de Kop van Drenthe van zowel de openbare als de ziekenhuisapotheken. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig, interactief en geschikt voor persoonlijke ontwikkeling. De onderwerpen zijn gericht op farmaceutische patiëntenzorg en sluiten aan bij de actualiteit. Voor de KROG bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd door de GAV of mede-organiserende partij.

Agenda

De GAV organiseert dit voorjaar nogmaals de KROG nascholing over

Hartfalen

De nieuwe NHG-standaard en laatste ontwikkelingen omtrent de SGLT2-remmers

 

DINSDAG 21 JUNI 2022
19.00 - 22.00 uur
(18.30 ontvangst met broodjesbuffet)

GAV bureau
Schweitzerlaan 4
9728 NP  Groningen

De uitnodiging voor de KROG nascholing vindt u HIER.

Aanmelden is nu al mogelijk via het aanmeldingsformulier KROG 21 juni 2022.

Algemene informatie KROG:

Voor de KROG nascholing geldt doorgaans: maximaal 20 apothekers kunnen deelnemen, tenzij anders vermeld.

De KROG bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en buitengewone leden van de Groninger Apotheken Vereniging. Niet ingevulde plaatsen worden vanaf ca. 10 dagen voor de sluitingsdatum beschikbaar gesteld aan collega-apothekers in Friesland en Drenthe. Zie hiervoor ook het reglement.

Heeft u een suggestie voor een onderwerp voor een KROG nascholing? Mail dan naar het secretariaat van de GAV.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2021:
 

Januari 2021: Psoriasis. (lees hier de nabeschouwing)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2020:
 

Januari 2020: Drugs, hoe zit het nu? Gebruik en misbruik van opioïden

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2019:
 

November 2019: Klantentypes
September 2019: Uw problemen gaan in rook op dankzij Very Brief Advice
Mei 2019: Nefrologie

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Onderwerpen 2018:
 

Oktober 2018: Agressieve patiënt: emoties de baas!
Maart 2018: Jicht in Zicht

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Onderwerpen 2017:
 

November 2017: Interpretatie van labwaarden
November 2017: Jicht in Zicht
Juni 2017: Interpretatie van labwaarden
Januari 2017: Pijn: een noodzakelijk signaal?

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Onderwerpen 2016:


December 2016: Wondbehandeling: een verkenning in de wereld van de wondverbanden
Juni 2016: Sijtsma Lecture: CVRM in de Medication Review: complexiteit alom

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2015:


Oktober 2015: On-Off, wanneer drukt de apotheker op de knop? De zin van een medicatiebeoordeling bij een patiënt met de ziekte van Parkinson
September 2015: Sijtsma Lecture: Diabeten in de Medication Review; van Maatstaf naar Maatwerk
September 2015: Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen in de medische praktijk en apotheek 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2014:

Februari 2014: Medicijnintoxicatie: fouten, ongelukken en bijna-ongelukken 
Oktober 2014: Vol verwachting en uit balans: psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie
November 2014: NPH-insuline: eerste keus in de NHG standaard?!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2013:

April 2013: Bloedglucosemeters: Goed Beter Best?
April 2013: Workshop Werkdruk (i.s.m. de SBA)
Mei 2013: De wondere wereld van de farmacogenetica
Mei 2013: De gastvrije apotheek
Oktober 2013: PIEKEREN, een zorg in de eerste lijn?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2012:

April 2012: Social en digital media in de medische praktijk
Mei 2012: Therapietrouw in de cardiovasculaire preventie
September 2012: Social en digital media in de medische praktijk
Oktober 2012: Optimalisering van de samenwerking binnen de zorgketen
November 2012: Hulpmiddelen in de apotheek, verzekerd van zorg(en)
November 2012: Allochtone patiënt: begrijpen we elkaar goed?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Onderwerpen 2011:

Januari 2011: Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen in de medische praktijk en apotheek (WGBO)
Maart 2011: Samenwerken onder één dak, meer dan muren bouwen
April 2011: Effectief vergaderen
Mei 2011: "Met een brandwond naar de apotheek, en dan?"
November 2011: Grip op veranderingen
November 2011: "Hoe gaat u om met onverklaarbare pijn?"