Reglement

Reglement

GROG
De GROG bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden van de KNMP uit District Noord. Stagiaires Farmacie zijn welkom indien zij vergezeld worden van de apotheker.

Degenen die zich aanmelden zijn zonder tegenbericht automatisch geplaatst.

Voor elke GROG bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de KNMP.
Indien bij de aanmelding het BIG nummer wordt opgegeven, wordt de accreditatie door de GAV aangevraagd (in PE-online ingevoerd).

Facturering vindt jaarlijks plaats na de laatste GROG bijeenkomst van het betreffende jaar. Stagiaires kunnen kosteloos deelnemen.

KROG
De KROG bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en buitengewone leden van de Groninger Apotheken Vereniging.

Degenen die zich aanmelden zijn zonder tegenbericht automatisch geplaatst.

Niet ingevulde plaatsen worden vanaf ca. 10 dagen voor de sluitingsdatum beschikbaar gesteld aan collega-apothekers in Friesland en Drenthe.

Voor elke KROG nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij de KNMP.
Indien bij de aanmelding het BIG nummer wordt opgegeven, wordt de accreditatie door de GAV of de externe organisator van de nascholing aangevraagd (in PE-online ingevoerd).

KROG nascholingen worden gefactureerd rond de datum van de nascholing.

N.B. GROG en KROG nascholingen zijn niet toegankelijk voor apothekers die werken bij een apotheek die niet lid is van de GAV maar wel gevestigd is in het werkgebied van de GAV (Groningen en de kop van Drenthe).