Groningen

Cursusgids

De cursusgids voorjaar 2019 is in januari 2019 verzonden naar de apotheken en de apotheekhoudende huisartspraktijken in de regio Groningen.

Aanmelden voor (een van) deze cursussen kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@gavgroningen.nl met opgave van naam en voorletters, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en apotheek (en eventueel KABIZ nummer).
Graag ontvangen wij de aanmeldingen vóór de aangegeven datum.

Voor aanmelding kunt u gebruikmaken van het Aanmeldingsformulier voorjaar 2019. U kunt het formulier faxen naar 084 - 8750148 of scannen en mailen naar het secretariaat.

 

Themabijeenkomst

In september organiseren we een geaccrediteerde workshopbijeenkomst voor apothekersassistenten:

Themamiddag Leefstijladvies wordt Thema-avond!

Themabijeenkomst Leefstijladvies

Dinsdag 17 september 2019
18.00 – 22.15 uur
Congrescentrum Hanze Plaza, Protonstraat 16 te Groningen.

Programma:
18.00 uur ontvangst met broodjesbuffet
18.30 uur inleiding (plenair)
18.45 uur workshop ronde 1
19.45 uur workshop ronde 2
20.40 uur pauze
21.00 uur workshop ronde 3
22.00 uur afsluiting (plenair)
22.15 uur einde

Tijdens de bijeenkomst volgen de deelnemers drie verschillende workshops:
Maag- en darmklachten en leefstijl door Sandra de Vries.
Slapen als onderdeel van leefstijl door Rob de Ron.
Leefstijl als medicijn bij diabetes type 2 door Peter Voshol.

De kosten voor dit evenement bedragen € 115 exclusief 21% BTW per persoon.
Deze avond wordt georganiseerd door de Groninger Apotheken Vereniging in samenwerking met de SBA.

Inschrijven voor de themabijeenkomst kan tot 1 juli 2019.
Graag ontvangen wij jullie aanmelding door middel van aanmeldingsformulier Themabijeenkomst Leefstijladvies per fax 084 – 8750148 of via secretariaat@gavgroningen.nl.

 

Thema-avond

In het najaar organiseren wij in samenwerking met MB advies en organisatie op woensdag 6 november een thema-avond:

Opiaten en verslaving, is het middel erger dan de kwaal?

Een verdiepende nascholing over opiaten. Dit onderwerp sluit goed aan bij de nascholing Verslavingen die wij dit voorjaar hebben aangeboden en wederom in de cursusgids voor het najaar zullen opnemen. 

Meer informatie volgt. Vragen over deze thema-avond kun je richten aan secretariaat@gavgroningen.nl.

Terug naar Apothekersassistenten