Vereniging

De Groninger Apotheken Vereniging (GAV) is een vereniging van openbare, poliklinische en ziekenhuisapotheken en apothekers in de regio Groningen en de Kop van Drenthe. De vereniging behartigt de belangen van apotheken in onze regio, treedt op als platform voor apothekers en als aanspreekpunt voor zorgverleners.

Structuur

De Groninger Apotheken Vereniging kent gewone en buitengewone leden. Het wordt vertegenwoordigd door een bestuur bestaand uit maximaal zeven leden. Tevens kent het permanente en tijdelijke commissies die de ledenvergadering voor een bepaald doel heeft ingesteld. Het verenigingsbureau ondersteunt de belangen van de apotheken en apothekers in de regio Groningen en Noord-Drenthe.

Lees meer

Leden

Een overzicht van de leden (apotheken) van de Groninger Apotheken Vereniging vindt u in de linkerbalk of

Lees meer

Bestuur

Het bestuur van de Groninger Apotheken Vereniging bestaat momenteel uit 6 personen. Hier leest u meer over hun.

Lees meer

Commissies

De Groninger Apotheken Vereniging bestaat uit zes permanente commissies.

Lees meer

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau van de GAV is bereikbaar op de volgende tijden:

Lees meer