Bestuur

Het bestuur van de Groninger Apotheken Vereniging bestaat uit de volgende personen:

                                                            

Robert (R.D.) van der Schuyt 
Functie bij GAV-bestuur: voorzitter
Werkzaam bij: BENU Apotheek Leek

                                                            

 
Edgard (E.C.) Weening
Functie bij GAV-bestuur: vice-voorzitter
Werkzaam bij: Rijksuniversiteit Groningen

Het apothekersvak
‘Het beroep van apotheker is altijd in beweging. Zo heeft de apotheker de afgelopen decennia steeds meer zorgverlenende taken gekregen. Onder andere controle op nierfunctie en relevante bloedspiegels in combinatie met medicatiegebruik, het uitvoeren van medicatiebeoordelingen, controle op naleven van richtlijnen en pro-actief voorkomen van geneesmiddelgerelateerde interacties, bijwerkingen en ziekenhuisopnames. Verder is de apotheker onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst komen te vallen en heeft het vak van openbaar apotheker de status gekregen van volwaardig specialisme.
Voor de toekomst zie ik verdere integratie van deze zorgverlenende activiteiten in de eerste en tweede lijn. De apotheker zal steeds vaker sámen met de huisarts een rol spelen in de medicatiebeleid van de oudere, chronische patiënt. Ook zal de apotheker een grotere rol gaan spelen in personalized medicine, maatwerk voor de patiënt. 
Over 10 jaar zullen zaken als genotypering, controle van relevante bloedspiegels middels POCT in iedere apotheek, management van therapietrouw met ‘wearables’, intrede van kunstmatige intelligentie in medicatiebegeleiding, het e-consult, voor de apotheker heel normaal zijn. Als docent aan de masteropleiding Farmacie probeer ik hier mede vorm aan te geven.'

De GAV
‘De GAV is een unieke vereniging in Nederland. De historie gaat terug tot ver in de 19e eeuw en nog steeds weten alle apothekers in de provincie, openbaar of ziekenhuis, onderwijs of industrie, elkaar te vinden in deze vereniging. Belangenbehartiging, samenwerking, scholing en kwaliteitsverbetering van de farmaceutische zorgverlening zijn de pijlers waar deze vereniging op drijft en wat de leden bindt. Trots om hier deel vanuit te mogen maken!'

                                                            


Arnout (A.H.J.) Janse
Functie bij GAV-bestuur: penningmeester
Werkzaam bij: Apotheek Musselpark

                                                            

Frans (F.G.) Derks
Functie bij GAV-bestuur: secretaris
Werkzaam bij: Apotheek Oostermoer

Het apothekersvak
‘Ik ben apotheker geworden vanwege de afwisseling in het vak en de boeiende combinatie van scheikunde en biologie die samenkomt in het fascinerende ingrijpen van geneesmiddelen in lichaam en geest. In de loop der jaren bleek ik ook veel plezier te vinden in de communicatie daarover met gebruikers, voorschrijvers en verstrekkers. Ook projectmatig werken, personeel motiveren en faciliteren en zo rendabel mogelijk werken binnen de geboden kaders zijn aspecten van het vak die me dagelijks bezig houden en energie geven. Als docent voor de SBA help ik regelmatig mee bij het op peil houden van kennis en vaardigheden van de medewerkers van apotheken in Noord-Nederland.’

De GAV
‘De farmaceutische zorg organiseer je niet alleen. Van collega's kun je veel leren en samen kun je dingen organiseren en mogelijk maken, die je alleen niet voor elkaar krijgt. Apothekers werken samen aan verbeteren van kwaliteit, kennis, automatisering, 24 uurs zorg, en opleiding. Hieraan lever ik de komende jaren graag een bijdrage door in het bestuur mee te denken over hoe we het beste kunnen omgaan met korte én lange termijn uitdagingen.’

                                                            

Rizwana (R.N.) Chaudhry
Functie bij GAV-bestuur: bestuurslid
Werkzaam bij: Apotheek Salentijn B.V.

                                                            

[Foto volgt]

Patricia (P.M.L.A.) van den Bemt
Functie bij GAV-bestuur: bestuurslid
Werkzaam bij: Apotheek UMCG

                                                            

 

(samenstelling per juni 2020; aangepast augustus 2020)