Commissies

De Groninger Apotheken Vereniging kent de volgende permanente commissies:

  • Commissie Groninger Formularium
  • Commissie Kwaliteit Farmaceutische Zorgverlening
  • Commissie van Overleg
  • Commissie Medicatieoverdracht
  • Commissie Nascholing