Structuur

Leden

De Groninger Apotheken Vereniging kent gewone en buitengewone leden. De gewone leden zijn de openbare, poliklinische en ziekenhuisapotheken in de regio Groningen en Noord-Drenthe. Buitengewone leden zijn de apothekers in de regio. Tot slot kent de GAV een aantal (regionale) donateurs.

Bestuur

De Groninger Apotheken Vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, bestaand uit (max.) zeven leden die worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording van het gevoerde beleid af aan de algemene ledenvergadering.

Commissies

De Groninger Apotheken Vereniging kent permanente en tijdelijke commissies die de ledenvergadering voor een bepaald doel heeft ingesteld. Deze commissies brengen jaarlijks verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau ondersteunt de belangen van de apotheken en apothekers in de regio Groningen en Noord-Drenthe. Naast secretariële en beleidsmatige ondersteuning, treedt het bureau op als contactpunt voor apothekers en andere zorgverleners en organiseert het de nascholing voor apothekers en assistenten.